Český kynologický svaz

Český kynologický svaz

Základním posláním ČKS je prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek a jejich členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Český kynologický svaz je sportovním a zájmovým občanským sdružením neziskového charakteru, člen Českomoravské kynologické unie. Posláním ČKS je prostřednictvím svých orgánů a členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Ta musí být v souladu s normami Mezinárodní kynologické federace. Tato činnost zahrnuje především sportovní výcvik a chov psů, jejich organizování, řízení, provádění, hospodaření, financování, evidenci, reprezentaci a propagaci jejich výsledků.

  • Client Český kynologický svaz
  • Date 23 února, 2017
  • Tags Administrativní budovy
  • URL View Project

Související reference